Přejít k obsahu

Termíny a registrace

Termíny a registrace

Absolvování zkoušky TOEIC ® Listening and Reading bude možné od února 2018. Termíny zkoušek budou vypsány do  31. 12. 2017.  

Poplatek za zkoušku pro studenty: 2 300 Kč

Poplatek za zkoušku pro veřejnost: 2 500 Kč

UPOZORNĚNÍ: Všichni účastníci zkoušky zdarma obdrží platné osvědčení s podrobným bodovým skóre (Score Report). K tomuto osvědčení je možno objednat reprezentativní certifikát za poplatek 280Kč. 

Místo konání: Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, Plzeň

Zkouška se koná při minimálním počtu 3 účastníků.

Výsledky zkoušky jsou v písemné formě  známy do 20 pracovních dní od zkoušky. Termín je možné zkrátit zakoupením Express scoring – výsledek je znám do 4 pracovních dnů.

Poplatek za Express scoring: 420 Kč.

Poplatek za duplicitní certifikát: 405 Kč

Poplatek za duplicitní Score Report: 405 Kč

Z jakých částí se zkouška TOEIC® Listening & Reading skládá?

TOEIC® měří jazykové schopnosti na úrovních A1 až C1, modul zkoušky Listening & Reading se soustředí na testování poslechu s porozuměním a čtení textu s porozuměním. Obtížnost úkolů je různá, od jednoduchých otázek po komplikovanější otázky určené pokročilým.

TOEIC® se skládá z 200 testových otázek rozdělených na dvě části, a to Listening Comprehension (100 otázek) a Reading Comprehension (100 otázek). Výsledkem zkoušky je počet bodů na stupnici od 10 do 990, podrobná Zpráva o výsledcích s popisem silnějších a slabších stránek kandidáta a certifikát v pěti různých barvách podle výsledku.

Listening Comprehension - 45 minut - 100 otázek

Počet úloh v části

Část I - popis fotografie

10 úloh

Část II - situace: otázka-odpověď

30 úloh

Část III - 10 rozhovorů, 3 otázky ke každému

30 úloh

Část IV - 10 výroků, 3 otázky ke každému

30 úloh

 

Reading Comprehension - 75 minut - 100 otázek

Počet úloh v části

Část V - doplnění vět

40 úloh

Část VI - doplnění textů

12 úloh

Část VII
otázky k jednotlivým textům
otázky ke dvěma souvisejícím textům

 
28 úloh
20 úloh

Zkouška nabízí:

  • vyšší důraz na praktické použití jazyka,
  • čtyři různé přízvuky v části Listening (kanadský, britský, americký a australský),
  • testování schopnosti porozumění slovní zásoby v pracovním kontextu,
  • testování schopnosti spojit fakta a informace,
  • pouze cvičení typu multiple-choice (výběr z více možností),
  • integrované ověřování znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Zkouška zohledňuje zařazení do jazykových úrovní dle SERR, výsledky se interpretují následovně: 

TOEIC

Minimální počet bodů

A1

A2

B1

B2

C1

Porozumění slyšenému

60

110

275

400

490

Porozumění čtenému

60

115

275

385

455

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Matoušková

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni
Institute of Applied Language Studies, University of West Bohemia
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

 

email: pavlam@ujp.zcu.cz
tel: 377 635 210
www.ujp.zcu.cz

Patička