Přejít k obsahu

Jazykové kurzy na Ústavu jazykové přípravy

O tom, že znalost cizího jazyka na úrovni pokročilého uživatele je v dnešním světě nezbytností, není třeba diskutovat.

O tom, že s angličtinou nevystačíte všude a že znalost každého dalšího jazyka, i kdyby na daleko nižší úrovni, nejen významně zvyšuje Vaše možnosti uplatnění na pracovním trhu, ale také, a to hlavně, obohacuje Váš osobní život, protože dokážete komunikovat s více lidmi jejich jazykem, se už také ví. Tak proč o tom vlastně píšu? Protože vím, že málokdo z nás si během studia uvědomí, že právě teď je ten pravý čas na to, abychom se na jazyky vrhli. A také vím, že dnes už nestačí vypsat do životopisu jazyky, v nichž umíte jen bravurně pozdravit a poděkovat, protože když při první otázce netušíte, jestli bude lepší odpovědět ano/ne nebo jestli jde o otázku doplňovací a tazatel se ptá na konkrétní informaci (ale jakou sakra asi chce???), tak Vám to u pohovoru (často vedeným rodilým mluvčím) zkrátka neprojde. A co teprve rozdíly v chování v různých situacích, jejichž neznalost neomlouvá ani v soukromém, natož v profesním životě?

Pojďte se s námi vyzbrojit znalostmi a dovednostmi, které Vás ušetří výše uvedených nepříjemností a otevřou Vám nový svět.

Jak?      Kvalitně, zábavně, zdarma a za kredity :-)

Kde?     V kurzech oddělení románských jazyků na Ústavu jazykové přípravy.

Proč?    Protože možná právě Vaše fakulta nabízí stáže v zemích, kde se mluví některým románským jazykem; protože řada firem v regionu má evropské centrály v některé ze zemí, kde se hovoří románským jazykem, a proto je alespoň minimální znalost daného jazyka velkou výhodou u přijímacího řízení (např. technik se základní orientací v jazyce šetří firmě peníze za překladatele odborných textů, manuálů apod. a kdo dnes nechce ušetřit, že); protože řada firem obchoduje se zeměmi, ve kterých je prvním jazykem některý z románských jazyků, a proto jsou v něm často vedena i jednání a upřímně řečeno, když budete chtít něco prodat nebo získat někoho pro Váš projekt, vždy budete mít větší šanci na úspěch, když budete na Španěla mluvit španělsky a na Francouze francouzsky než např. anglicky J.

Oddělení románských jazyků nabízí kurzy obecného jazyka - francouzštiny, španělštiny a italštiny - od úrovně úplný začátečník do úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce.

Kromě kurzů obecného jazyka, ve kterých je věnována pozornost jak gramatice, tak rozšiřování a prohlubování slovní zásoby a sociokulturních znalostí, si můžete zapsat kurzy konverzace (Francouzská konverzace 1-3, Španělská konverzace) či další kurzy orientované na komunikaci ve specifickém prostředí – Hospodářská francouzština, Francouzská obchodní korespondence, Francouzština – virtuální podnik, Francouzština pro cestovní ruch.

Kurzy konverzace a kurzy pro specifické účely probíhají vždy 1 x týdně po dobu 90min, kurzy obecného jazyka můžete navštěvovat buď 1 x týdně 90min (jedná se o kurzy francouzštiny označené FB1-FB14, o kurzy španělštiny SB1-SB10 a o kurzy italštiny ITB1-ITB10) nebo můžete zvolit intenzivnější a efektivnější variantu 2 x týdně 90min (kurzy francouzštiny F1-F8, kurzy španělštiny S1-S8, kurzy italštiny IT1-IT8).

Přehled kurzů, které aktuálně nabízíme pro akademický rok 2016/2017, najdete v přiloženém souboru. Kompletní nabídku kurzů, které nabízí naše oddělení, najdete na www.portal.zcu.cz. V případě, že byste měli zájem o kurz, který není na seznamu pro následující akademický rok, kontaktujte prosím Mgr. Pavlu Kocourkovou na pkocourk@ujp.zcu.cz.

Budeme se snažit vyjít Vám vstříc.

Nezapomeňte, že je třeba si zvolené kurzy zapsat do 31. 8. 2016!                                  

Přeji Vám krásný konec léta a těším se na viděnou v některém z našich kurzů J!

Za oddělení románských jazyků UJP Vás zdraví

Pavla Kocourková

 


24.08.16
Zpět na seznam aktualit

Patička