Přejít k obsahu

Přípravné kurzy pro cizince ke studiu na VŠ v češtině

Brožura anglicky

Brožura rusky

Nabízíme dva druhy kurzu češtiny pro cizince, které se částečně liší obsahem a také druhem víza, o které lze požádat. Kurzy jsou určeny především pro zájemce o studium na Západočeské univerzitě či jiné české vysoké škole, ale mohou se přihlásit i další uchazeči z řad veřejnosti.

Výuka češtiny probíhá v obou kurzech od září do června, 25 vyučovacích hodin týdně v 1. pololetí a 20 hodin týdně v 2. pololetí. V Přípravném kurzu pro studium jsou navíc vyučovány odborné předměty podle specializace studenta.

Pro studium na ZČU v češtině je vyžadovaná znalost alespoň na úrovni B1. Začátečníci ji dosáhnou úspěšným absolvováním ročního kurzu. Po složení závěrečné zkoušky dostanou absolventi certifikát prokazující dosaženou úroveň znalostí češtiny.

 

Přípravný jazykový a odborný kurz pro studium v českém jazyce

Výuka češtiny celkem 900 výukových hodin
Odborná příprava k přijímacím zkouškám podle vybraného oboru, celkem 150 vyučovacích hodin
Závěrečná zkouška a certifikát
Pomoc s výběrem fakulty pro další studium
Cena kurzu: 4200 EUR
Na základě přihlášení do Přípravného kurzu lze žádat o dlouhodobé vízum za účelem studia, což je výhodnější pro zájemce o následné studium na ZČU či jiné vysoké škole.

Nabízíme dva druhy odborné přípravy:

Příprava na technické obory studia, tj. na Fakultu aplikovaných věd, Fakultu elektrotechnickou a Fakultu strojní (studijní program Strojní inženýrství B2301, N2301, P2301, Strojírenství B2341)

Příprava na ekonomické obory studia, tj. na Fakultu ekonomickou (studijní program Ekonomika a management B6208, N6208)

 

Intenzivní kurz češtiny pro cizince

Výuka češtiny celkem 900 výukových hodin  
Závěrečná zkouška a certifikát
E-learningová podpora
Cena kurzu: 3400 EUR
Na základě přihlášení do Intenzivního kurzu češtiny lze žádat o dlouhodobé vízum za účelem ostatní.

 

Studentům nabízíme ubytování na vysokoškolské koleji, cena 3500 Kč měsíčně za 1 lůžko v dvojlůžkovém pokoji.

V případě zájmů o zapsání do některého kurzu vyplňte prosím Elektronickou přihlášku. Následně Vám potvrdíme účast na kurzu a v případě zájmu i ubytování a obdržíte instrukce k platbě. Po zaplacení kurzu posíláme smlouvu včetně potvrzení o přijetí do kurzu a potvrzení o ubytování. Na základě těchto dokladů podáte žádost o vízum.

Přihlášky na kurz od září 2017 je nutno vyplnit do 10. 6. 2017, jedná-li se o uchazeče žádající o víza, resp. do 15. 7. 2017 pro studenty z Evropské unie.

Upřesňující informace podá Ing. Barbora Uldrychová, mail: uldrychb@ujp.zcu.cz

Západočeská univerzita zve zahraniční studenty ke studiu v Plzni!


Patička