Přejít k obsahu

Zpráva o 6. ročníku Konference studentských odborných prezentací

Dne 8. 11. 2013 Ústav jazykové přípravy pořádal v areálu ZČU na Borech již 6. ročník soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích.

Studenti ze všech fakult Západočeské univerzity v Plzni představili ve svých odborných prezentacích témata související se studovaným oborem, a porovnali tak mezi sebou získané prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině a češtině pro cizince.

Studentské prezentace a následné diskuze na představené téma byly hodnoceny odbornými porotami s  mezinárodním zastoupením, ve kterých vedle významných vědců naší univerzity, jako např. Prof. Ing. Jiřího Koženého, CSc., Prof. Dr. Bohuslava Maška a kolegů z Fakulty pedagogické a Fakulty filozofické, opět zasedli zástupci organizace British Council a Velvyslanectví Ruské federace a dále také zástupci sponzorských firem a partnerů konference, mezi které již tradičně patří COMTES FHT, CZECH PRECISION FORGE, a.s., ROBERT BOSCH, s.r.o., BOHEMIA SEKT, s.r.o., Nakladatelství FRAUS, a.s., nakladatelství OXFORD UNIVERSITY PRESS, STUDENT AGENCY k.s., a FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU ZČU.

Prostřednictvím konference se jako každoročně podařilo zrealizovat propojení jazykové výuky s podnikovou praxí. Studenti předvedli přítomným zástupcům sponzorských firem nejen jazykovou vybavenost, ale i svůj obor studia. Firmy vyjádřily zájem o spolupráci jak svými vlastními vstupy v úvodu konference, ve kterých studentům nabídly stáže, brigády a odborné vedení bakalářských a diplomových prací, tak předáním hodnotných cen vítězům. Na základě rozhodnutí porotců místa vítězů v anglické sekci obsadili Pavel Florian (FST), Bc. Richard Hynek (FAV) a Alena Wagnerová (FAV), o první tři místa v německé sekci se podělili Bc. Petra Boušková (FAV), David Odložil (FPR) a Bc. Kateřina Mizerová (FEL), první tři místa v ruské sekci vyhráli Bc. Ivana Sikorová (FPE), Bc. Ivana Mašková (FPE) a Jakub Effenberger (FPR) a první tři místa v sekci češtiny pro cizince získali Sergey Lelyukh (FUD), Pavlo Bielikov (FF) a Bc. Aleksandra Ilčeva (FEL).

Letos byly uděleny i tři speciální ceny. Dvě udělila firma Robert Bosch s.r.o.,za prezentace v angličtině studentovi Abdoonu Mohamedovi (FEL) a Tomášovi Hostýnkovi (FF) a další speciální cenu přisoudila porota sekce češtiny pro cizince německé studentce Denise Aedtner (FF).

Blahopřejeme vítězům a všem zúčastněným studentům za výbornou reprezentaci Západočeské univerzity v Plzni, které děkujeme za trvalou podporu této soutěžní konferenci.

Mgr. Eva Adamcová (UJP)


Fotogalerie

Fotogalerie Facebook

Patička