Přejít k obsahu

Kurzy pro neakademické pracovníky

Příklady kurzů v anglickém jazyce:

Angličtina pro začátečníky – A0

Kurz je určen pro úplné začátečníky a tzv. „falešné začátečníky“, kteří si potřebují upevnit základy anglické gramatiky. Cílem kurzu je naučit účastníky dorozumět se jednoduchým způsobem v běžných životních situacích a vybavit je kompetencemi úrovně A0/A1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní angličtina v praxi 1 – úroveň A1

Základní komunikativní kompetence v oblasti mluvení, poslechu a čtení, pro začátečníky. Podávání a zjišťování informací, základní společenská komunikace, komunikace po telefonu, základní komunikace po e-mailu a porozumění jednoduchým písemným informacím.

Angličtina v praxi 2 – úroveň A2

Zdokonalení v získání a poskytování informací, telefonování, domlouvání termínů, schůzek, základní prezentační dovednosti (prezentace univerzity, služeb, studijních programů, atd.), společenská konverzace.

Angličtina v praxi 3 – úroveň B1

Zdokonalení v adekvátní společenské konverzaci se znalostí interkulturních odlišností a paralingvistických aspektů, prezentačních dovednostech – prezentace sebe, své profese, projektu, studijních programů, atd.

Vyřizuje: Mgr. Jana Čepičková, M.A.  (jcepicko@ujp.zcu.cz) č. tel. 377 635 201

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Patička