Přejít k obsahu

TOEIC

Ústav jazykové přípravy nabízí testy z anglického jazyka: TOEIC ® Listening and Reading, vytvořené mezinárodní organizací Educational Testing Service.

Co je TOEIC®?

TOEIC (Test of English for International Communication) je přední světovou zkouškou anglického jazyka v kontextu pracovního prostředí. Zkouška byla vytvořena již v roce 1979 v USA a testuje znalost anglického jazyka užívaného v mezinárodním pracovním prostředí, jazyka zaměřeného na pracovní praxi. Testuje se např. znalost jazyka v následujících oblastech: obchod, lidské zdroje, finance, výzkum a vývoj, cestování, kancelář aj.

Zkouška je určena všem, kteří používají angličtinu při výkonu své profese, plánují účast na vzdělávacím kurzu vedeném v angličtině, nebo se teprve připravují na vstup do pracovního světa. Zkoušky jsou určeny pro studenty i veřejnost, získaný certifikát má mezinárodní platnost.

TOEIC má dvě na sobě nezávislé části (tj. lze je složit nezávisle na sobě): TOEIC Listening & Reading a TOEIC Speaking & Writing. V současné době je žádanou zkouškou zejména Listening & Reading, kterou Ústav jazykové přípravy nabízí.

Mezinárodní platnost zkoušky TOEIC®

Zkoušku TOEIC® dnes jako standard a doklad o zvládnutí cizího jazyka na komunikativní úrovni využívá přes 10 000 firem i vládních a akademických institucí v celém světě, včetně nadnárodních společností, kde je angličtina základním předpokladem. Každoročně k ní přistupuje více než 6 milionů účastníků z různých věkových skupin i oborů, kteří tímto mezinárodním certifikátem ověřují a potvrzují úroveň svých znalostí.

Kdo využívá certifikáty TOEIC®?

 • Studenti a pracující osoby: tím, že uvádí své výsledky v TOEIC® ve svých životopisech, formálně zdůrazňují své kompetence a odlišují se na trhu práce.
 • Akademické instituce: využívají TOEIC® jako ekvivalent zkoušky či zápočtu z lektorátu nebo považují získání certifikátu TOEIC® jako podmínku pro absolvování vysoké školy a získání diplomu.
 • Jazykové školy: zkouška TOEIC® pomáhá při rozřazování návštěvníků jazykových kurzů do skupin se stejnou úrovní pokročilosti, externím a objektivním způsobem demonstrují studentům jejich pokroky a správnost výběru místa výuky.
 • Firmy a korporace: využívají TOEIC® při přijímání a výběru zaměstnanců, podle výsledků v TOEIC® přijímají rozhodnutí týkající se managementu školení (jazykový audit), sjednocují systém hodnocení ve všech svých pobočkách kdekoliv na světě.

Výhody zkoušky TOEIC®

 • Objektivně hodnotí úroveň anglického jazyka, tak jak je užíván v pracovním mezinárodním prostředí.
 • Termíny zkoušek jsou časově flexibilní.
 • Nabízí rychlé vyhodnocení testu – výsledky jsou vytvořeny maximálně do deseti pracovních dnů.
 • Studenti nemusí absolvovat speciální přípravný kurz.
 • Kandidát nemusí dokládat úroveň svých jazykových znalostí před přístupem ke zkoušce.
 • Každý student získá počet bodů odpovídající stupni jeho znalostí, tj. nestane se, že student zkoušku nesloží.
 • Zaměstnavatel může stanovit určitý počet bodů požadovaných na různé pozice.
 • Zkouška je cenově dostupná.

Další informace ke zkoušce najdete na webových stránkách www.toeic.com nebo  www.ets.org.

Patička