Přejít k obsahu

Ruské centrum

Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Areál Západočeské univerzity, Plzeň-Bory
budova FAV, FST, UJP
3. poschodí, UU-308

 
Dne 12. Prosince 2012 zahájilo svoji činnost Ruské centrum při Západočeské univerzitě v Plzni. Ruské centrum je mezinárodní vzdělávací a kulturní projekt, který je realizován Fondem „Russkij mir“ (russkiymir.ru).

Ruské centrum nabízí studentům ZČU, studentům a žákům středních a základních škol Plzeňského kraje, odborné i laické veřejnosti celou škálu možností, jak se seznamovat s ruským jazykem a ruskou kulturou. Jsou to především akce:

  • vzdělávací (kurzy, přednášky, semináře zaměřené na všechny kategorie návštěvníků);
  • informační (zajištěn přístup k velkému množství informací rozličného zaměření);
  • tvůrčí (organizování vědeckých, uměleckých, zájmových akcí a setkání);
  • komunikativní (spolupráce s ostatními RC a přispívání k interkulturním kontaktům);
  • projektové (realizace projektů a grantů na podporu mezinárodních mobilit studentů i akademických pracovníků a na zkvalitnění výuky ruského jazyka).

Patička