Přejít k obsahu


K voprosu ob obučenijii inostranym jazykam učaščichsja so specifičeskimi potrebnosťami v obučeníi v Plzenskoj oblasti

Citace:
BUREŠOVÁ, B., RYKOVSKÁ, M. K voprosu ob obučenijii inostranym jazykam učaščichsja so specifičeskimi potrebnosťami v obučeníi v Plzenskoj oblasti. In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2008, s. 25-33. ISBN: 978-80-210-4782-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Teaching Foreign Languages to Learners with Specific Learning Difficulties in Plzen's Region
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita Brno
Autoři: Mgr. Bohumila Burešová , Mgr. Milena Rykovská Ph.D.
Abstrakt CZ: Význam a možnosti výuky RJ u žáků s SPU. Základní úskalí při osvojování ruštiny. Zmapování situace v PK.
Abstrakt EN: At the level of university studies also need individuals with the ACT to give sufficient attention and to minimize barriers due to the specific training needs. Despite the fact that the West Bohemian University has a student support center, as set out in adverse conditions, it is necessary to deepen the cooperation between the Centre and individual departments of foreign languages. In order to effectively help these students need to not only take into account their difficulties, but also create specific training manuals and to formulate methods to facilitate the mastery of foreign languages
Klíčová slova

Zpět

Patička