Přejít k obsahu


Ruský jazyk jako další cizí jazyk na základě francouzštiny

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Ruský jazyk jako další cizí jazyk na základě francouzštiny. In Le francais - deuxieme langue etrangere - La didactique intégrée des langues étrangeres. Plzeň: Filosofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2008. s. 112-118. ISBN: 978-80-7043-721-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Russian language as an additional foreign language based on French
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Filosofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Mgr. Bohumila Burešová
Abstrakt CZ: Proces osvojování druhého cizího jazyka je ovlivňován mateřským i prvním cizím jazykem. Kladný přenos, který napomáhá osvojování 2CJ, i interference, která naopak je zdrojem mnoha obtíží, se ve vzájemném působení tří jazyků(mateřského, 1CJ a 2CJ)rozrůstají a prohlubují. V případě výuky ruského jazyka jako 2CJ na základě francouzštiny v České republice je zřetel k mateřštině prvořadý, ale vliv francouzštiny jako 1CJ hraje svoji roli především v oblasti učebních dovedností a ve slovní zásobě.
Abstrakt EN: Learning a second foreign language is under the influence of mother tongue and first language alive. While the transmission does help to learn positive, the interference is the source of various difficulties. Both are facreurs can firmly and grow by being in three languages / kindergarten, first and second foreign language /. As Russian as the second foreign language on the basis of the French eu influence of mother tongue remains paramount. The French / the one sharp tongue / plays its role in the field of vocabulary and learning skills
Klíčová slova

Zpět

Patička