Přejít k obsahu


Sociokulturní složka ve výuce cizích jazyků

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Sociokulturní složka ve výuce cizích jazyků. In Historicko-kulturní minimum vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 21-31. ISBN: 978-80-8094-720-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Socio-cultural component of foreign language teaching
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Autoři: Mgr. Bohumila Burešová
Abstrakt CZ: Stanovení sociokulturního minima ve výuce cizích jazyků je v současné době zákonitou a vysoce aktuální otázkou, neboť sociokulturní prvek je na základě dlouhodobých studií vědců a pedagogů různých zemí právoplatnou neoddělitelnou součástí výuky cizích jazyků. Cílem tohoto příspěvku je shrnutí dosažených poznatků, zdůraznění obsahu a struktury sociokulturní kompetence (SKK) jako potvrzení složitosti problematiky, dílčí pracovní závěry orientačního šetření mezi studenty, zaměřeného na reálie jako součást SKK.
Abstrakt EN: Positive competence represents an inseparable component of communicative competence. The language acquisition is incomplete without the knowledge of lifestyle, traditions and history of the individual nation. European nations have many common features. However, there are still many particularities that create a unique community from the nation. It is highly desirable to include the cultural particularities, which contribute to the language and cultural variety of Europe, in foreign languege teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička