Přejít k obsahu


Dějatělnostnyj podchod k obučeniju inostrannym jazykam v 21 věke

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Dějatělnostnyj podchod k obučeniju inostrannym jazykam v 21 věke. In Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 9-24. ISBN: 978-80-210-5375-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Teaching activity in teaching foreign languages ​​in the 21 century
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Bohumila Burešová
Abstrakt CZ: Současné technologie dávají nová prostor pro práci s talenovanými žáky. Role učitele se mění, ale nezmenšuje.
Abstrakt EN: Current technologies provide new space to work with pupils talenovanými. The role of teacher is changing, but not diminishing.
Klíčová slova

Zpět

Patička