Přejít k obsahu


Formování druhé/další kulturní identity při výuce cizích jazyků

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Formování druhé/další kulturní identity při výuce cizích jazyků. In Lingvodiverzita a multikulturalismus. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2011, s. 19-24. ISBN: 978-80-7395-363-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Formation of second / other cultural identities in teaching foreign languages
Rok vydání: 2011
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
Autoři: Mgr. Bohumila Burešová
Abstrakt CZ: Osvojováním CJ se žáci seznamují se zvyky, obyčeji a životním stylem uživatelů cílového jazyka. Při současném trendu zvládnout dva cizí jazyky, dochází k prolínání a vzájemnému ovlivňování získaných vědomostí a dovedností, které zákonitě prochází prizmatem mateřského jazyka a původního sociálního a kulturního prostředí. Tyto skutečnosti výrazně přispívají k celkovému rozvoji studenta na principech evropského soužití.
Abstrakt EN: The aim of learning a foreign language is to be competent in foreign language usage. It means to understand both the language and the socio-cultural competence. Whereas the language part of foreign language teaching has been elaborated in great detail, the incorporation of cultural elements lacks its elaboration of both form and content. The comparative approach between the cultures of foreign language 1, foreign language 2 and mother language can lead to the specification and better understanding of the content. Comparative approach can facilitate the students to understand different cultural backgrounds.
Klíčová slova

Zpět

Patička