Přejít k obsahu


Příprava a realizace úspěšného kursu interkulturní komunikace

Citace:
HEINLOVÁ, S. Příprava a realizace úspěšného kursu interkulturní komunikace. In Lingvodiverzita a multikulturalismus. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011, s. 50-57. ISBN: 978-80-7395-363-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design and Delivery of an Effective Intercultural Communication Course
Rok vydání: 2011
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Mgr. Svatava Heinlová
Abstrakt CZ: Cílem referátu je specifikovat aspekty podstatné pro přípravu a realizaci úspěšného kursu interkulturní komunikace (IKK). Kursy IKK jsou zde chápány jako významný příspěvek k rozvoji interkulturního povědomí, interkulturních kompetencí a jazykových kompetencí. Autorka se zamýšlí nad možnostmi realizace takových kursů (zejména na bázi angličtiny) ve skutečném interkulturním prostředí daném společnou účastí českých a zahraničních účastníků, ať již studentů nebo spolupracovníků ve výrobní sféře.
Abstrakt EN: Resumé: Foreign language learning cannot be conducted in a sterile setting not reflecting the culture of the language community. With the language, we acquire the practices of its community and gradually learn to interpret foreign behaviour correctly at both the community and individual levels, accept the existence of cultural diversity and enter into misunderstandings caused by different cultures less frequently. The whole process leading to management of otherness can be more effective if supported by conscious training in cultural awareness. With their international studentship, universities have become truly intercultural zones. This is made clear in this paper called “Design and Delivery of an Effective Intercultural Course”, which elaborates on the faculties leading to successful development of intercultural awareness, intercultural competences and language competences. The author demonstrates how this is possible giving an example of an intercultural communication course taught in English to both Czech and foreigner university students under truly intercultural conditions. As shown in the example, the course descriptions and its syllabus, the design and delivery of such course must reflect the instructor’s theoretical background and devotion to and realistic goals for matching students’ abilities and interests with potential labour market. A well thought out and graded range of activities is essential. Interconnection with the public sector, humanitarian organizations and local foreign companies with international staff, is emphasized, and so is students’ involvement. The author speculates shortly on the similarity of the design of intercultural communication courses for university students and for the staff of multinational businesses.
Klíčová slova

Zpět

Patička