Přejít k obsahu


Rusové ve frankofonní literatuře

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Rusové ve frankofonní literatuře. In Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 155-162. ISBN: 978-80-558-0117-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Russians in francophone literature
Rok vydání: 2012
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autoři: Mgr. Bohumila Burešová
Abstrakt CZ: Při výuce druhého cizího jazyka je zohledněna učební historie žáka. To znamená, že při tvorbě výukových materiálů je využita komparativní metoda (Pražská lingvistická škola). Komparativní přístup se uplatňuje ve všech složkách komunikativní kompetence. Ve složce sociokulturní kompetence se komparace realizuje velmi často pouze implicitně. Přirozená kulturní identita žáka je doplňována prvky další kulturní identity, kterou žák získává osvojováním cizího jazyka / cizích jazyků. K explicitní komparaci dochází zejména u jevů odlišných. V dílech Rusů píšících francouzsky můžeme pozorovat prolínání dvou kultur, dvou obrazů světa. Zařazení jejich prací do výuky posilujeme formování sociokulturní kompetence především ve druhém cizím jazyce.
Abstrakt EN: French literature includes works which were written by foreign authors but the language is in sophisticated and a lot admired French. Works of Russian authors who wrote and have written in France are published, translated and mainly frequently read. The authors are for example Comtesse de Ségur, her real name is Sofie Fjodorovna Rostopčina, who is considered as a femme de lettres française and her contemporary author Madame Swetchine (Sofie Petrovna Svěčina). Irène Nemirovská represents the first half of 20th century. Her novel French Suite didn´t arouse an interest until the beginning of 21st century. Jelena Arsenèva (born 1958) belongs to the young generation of Russian authors who have been living and writing beyond the borders of their homeland but they draw themes for their works mainly from Russian environment just like Andrej Makine. From Makine´s work rises an interest in aesthetics, moral and philosophy. It is as well an utterance of an uprooted man. The usage of literary output, where two cultural worlds meet, is beneficial for creation of cultural-historical minimum for FL 2.
Klíčová slova

Zpět

Patička