Přejít k obsahu


Učebnyj slovar russkoj frazeologii

Citace:
NIKITINA, T., ROGALEVA, E., BUREŠOVÁ, B., RYKOVSKÁ, M. Učebnyj slovar russkoj frazeologii. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2013, 327 s. ISBN: 978-80-7489-002-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Study Dictionary of Russian phraseology
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Fraus
Autoři: T.G Nikitina , E.I. Rogaleva , PhDr. Bohumila Burešová Ph.D. , Mgr. Milena Rykovská Ph.D.
Abstrakt CZ: Slovník se skládá ze dvou částí - Historie a kultura v ruských frazeologizmech a Ruská přísloví v řeči. Slovníkově heslo obsahuje rusky a česky vyklad, text ke čtení (příběhy, reálné situace), kulturologicky komentář. Do poznámek jsou zařazeny výrazy významově shodné, případně parafráze v současné ruštině. Obsah příloh tvoří doplňkové materiály a informace z oboru frazeologie, které lze použít při výuce ruského jazyka.
Abstrakt EN: The dictionary consists of two parts - the history and culture of Russian idioms and proverbs in Russian language. Password dictionary contains Russian and Czech interpretations, text to read (stories, real-life situations), culturological comment. The notes include semantically identical expressions, or paraphrase in contemporary Russian. The contents of the Annexes constitute additional materials and information in the field of phraseology that can be used in teaching the Russian language.
Klíčová slova

Zpět

Patička