Přejít k obsahu


CLIL výuka

Citace:
BENEŠOVÁ, B. CLIL výuka. In Jazyková příprava v terciárním vzdělávání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0307-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CLIL approach
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Mgr. Barbora Benešová
Abstrakt CZ: Seznámení se s metodou integrovaného učení CLIL, jeho charakteristikou, přínosem a cíli. Jsou uvedeny základní pilíře CLIL výuky, metody a formy práce a tipy vedoucí k úspěšné realizaci takovéto výuky. Dále je objasněna role cizího jazyka v souvislostí s odborným předmětem a metodologie CLILu z hlediska plánování a realizace. Závěr příspěvku se věnuje práci s chybou.
Abstrakt EN: Getting familiar with CLIL method, its characteristics, contribution and objectives. Principles of CLIL, methodology and teaching strategies leading to successful realization of CLIL teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička