Přejít k obsahu


English for Students of Art (And Not Just Art)

Citace:
BENEŠOVÁ, B., IRONS, R. English for Students of Art (And Not Just Art). In Jazyková příprava v terciárním vzdělávání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0307-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: English for Students of Art (And Not Just Art)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Mgr. Barbora Benešová , Richard Irons B. A.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem příspěvku je poukázat na možnosti aplikace obsahově a jazykově integrované výuky (CLIL) do vzdělávání v terciární sféře. Důraz je kladen na praktické aktivity především k procvičování slovní zásoby s ohleden na individualitu jednotlivce a celkovou motivaci studentů. Také je zmíněna důležitost správné prezentace vlastní práce.
Abstrakt EN: The main focus is to get to know how content and language integrated learning (CLIL) is applied to language courses for students in tertiary education. It is based around practical activities ready to be used in your classes. In fact, they are not just for art students’ classes, but can be easily adapted to any applied language course. The main focus is put on learning and practising vocabulary in a meaningful context. The innovation lies in their interactivity, their combination of various learning strategies and, above all, their emphasis on the importance of students’ individuality and motivation. Along with the activities for practicing vocabulary, students’ ability to make a good presentation of their work is strengthened.
Klíčová slova

Zpět

Patička