Přejít k obsahu


La valeur des proverbes français pour la compétence socio-culturelle

Citace:
BUREŠOVÁ, B. La valeur des proverbes français pour la compétence socio-culturelle. In Vers l´éducation plurilinque en Europe avec le francais - De la diversité a la synergie. Paris: Federation Internationale des Professeurs de Français, 2013. s. 487-494. ISBN: 978-2-9539284-4-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The value of French proverbs at forming socio-cultural competence
Rok vydání: 2013
Místo konání: Paris
Název zdroje: Federation Internationale des Professeurs de Français
Autoři: PhDr. Bohumila Burešová Ph.D.
Abstrakt CZ: Socio-kulturní kompetence je součástí komunikativní kompetence . Odborníci v oblasti didaktiky cizích jazyků hledají efektivní cesty jak vybírat a především jak didaktizovat materiály pro formování socio-kulturní kompetence při výuce cizích jazyků. Domníváme se, že přísloví jsou pro žáky velmi zajímavý a motivující materiál. Pokud budeme dělat paralelu mezi mateřským a cizím jazykem nebo mezi dvěma cizími jazyky, studenti mohou objevit a pochopit, tradice, zvyky a také moudrost a humor národů, jejichž jazyk se učí . Čechy byly vždy místem, kde se setkávaly různé kulturní proudy. Tradice výuky slovanských a západních jazyků je stejně atraktivní a bohatá jako samotné vyučované jazyky ( francouzština, ruština a čeština).
Abstrakt EN: The socio-cultural competence is a part of a communicative competence. Experts in the area of foreign language didactics search effective ways how to choose and mainly how to adapt materials for forming the socio-cultural competence at teaching foreign languages. It is assumed that proverbs represent interesting and motivating material for students. If we make a parallel between mother tonque and foreign language or between two foreign languages, students may discover and understand traditions, customs and also wisdom or sense of humour of countries whose language they learn. Bohemia has always been a place where different cultures meet. The tradition of teaching Slavic and Western languages is as attractive and rich as the taught languages themselves (French, Russian and Czech).
Klíčová slova

Zpět

Patička