Přejít k obsahu


Němčina pro právníky

Citace:
SÝKOROVÁ, K. Němčina pro právníky. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 88 s. ISBN: 978-80-261-0308-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Kateřina Sýkorová
Abstrakt CZ: Elektronický učební materiál "Němčina pro právníky" uvádí studenty do problematiky právnického jazyka. Na základě didaktizovaných i autentických textů přibližuje jeho specifické prvky - verbonominální vazby, užití pasíva apod. Součástí každé ze šesti kapitol je kromě práce s textem (včetně produkce textů vlastních) věnována pozornost nácviku poslechu. Na něj navazují cvičení rozšiřující schopnost ústního vyjadřování studentů, která stejně jako u psaných textů akcentují odborný styl. Konkrétním obsahem jednotlivých kapitol jsou témata: vzdělávání právníků, právnická povolání, základní rysy veřejného a soukromého práva, právo rodinné, dědické, pracovní.
Klíčová slova

Zpět

Patička