Přejít k obsahu


Němčina pro zdravotnické profese 2

Citace:
KAHOUNOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MEGGER, N. Němčina pro zdravotnické profese 2. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 75 s. ISBN: 978-80-261-0295-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Eva Kahounová , PhDr. Eva Formánková , Nicole Megger
Abstrakt CZ: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu INOVA – Inovace jazykového vzdělávání na ZČU. Byla zpracována především pro potřeby studujících Fakulty zdravotnických studií ZČU, ale lze ji využít v různých formách výuky zdravotnických pracovníků. Koncepce učebnice a obsah jednotlivých lekcí vychází z několika zadání. Určující byly studované obory a výběr témat byl konzultován s partnerem projektu Fakultní nemocnicí v Plzni. Kromě toho byl brán zřetel na skutečnost, že se řada studentů v rámci programu Erasmus účastní odborných praxí v německých zdravotnických zařízeních, a také na výsledky ankety mezi zaměstnavateli regionu, ze které vyplynuly nejčastější situace použití německého jazyka v pracovní praxi. Učebnice má studenty připravit na cizojazyčnou komunikaci v oboru, komunikaci s pacientem, práci s odbornými materiály, zdravotnickou dokumentací apod. Nabízí různorodý materiál, umožňující operativní výběr učiva podle konkrétní potřeby příslušného kurzu, přehledně zpracovanou slovní zásobu, poslechové materiály, četné impulzy pro tvůrčí jazykovou produkci studentů i dostatek příležitostí zopakovat a procvičit gramatické učivo, jehož výběr je dán praktickými potřebami při cizojazyčné činnosti v oboru, a nezapomíná se ani na rozvíjení písemného projevu.
Klíčová slova

Zpět

Patička