Přejít k obsahu


Using Traditional / ICT Tools While Teaching Translation to Opera Singers

Citace:
ŠTROBLOVÁ, K. Using Traditional / ICT Tools While Teaching Translation to Opera Singers. American Journal of Educational Research, 2014, roč. 2, č. 12, s. 1277-1283. ISSN: 2327-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using Traditional / ICT Tools While Teaching Translation to Opera Singers
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Kateřina Štroblová Ph.D.
Abstrakt CZ: Překlad je typ aktivity, kterou moderní výukové materiály zdůrazňující komunikativní metody nabízejí jen zřídkakdy. Potřeby operních zpěváků, kteří se učí italštinu coby cizí jazyk, se ovšem výrazně liší od potřeb studentů jazyka pro jiné účely a musí zahrnovat též překlad. Proces výuky překladu je ovlivňován řadou faktorů jazykového i mimojazykového charakteru jako jsou kvalita používaných partitur či hudebních textů, specifická slovní zásoba, poetický pořádek slov či specifické osnovy a přístupnost didaktických prostředků. Cílem tohoto článku je shrnout výzkum, který byl autorkou proveden s cílem zhodnocení výhod a nevýhod používání tradičních a ICT prostředků pro překlad hudebních textů. Ze srovnání obou typů prostředků, jejichž konkrétní příklady jsou zde uvedeny, v souladu s hypotézou vyplývá, že některé prostředky jsou pro takto speifický překlad naprosto nevhodné. Zároveň výsledky tohoto výzkumu poukazují na fakt, že uživatel jakéhokoli z uvedených prostředků se musí nejprve učit s daným prostředkem zacházet bez ohledu na jeho podobu. Uvedené výsledky mají svou váhu pro vyučujícího i studující a článek zároveň vybízí, aby výzkumu v oblasti překladu hudebních textů bylo věnováno více pozornosti.
Abstrakt EN: Translation is a type of activity seldom proposed by modern teaching materials which emphasize communicative methods. Yet the needs of opera singers studying Italian as a foreign language differ completely from those of students’ studying Italian for other purposes and must indeed include translation. The process of teaching how to translate opera is influenced by several factors; both linguistic and extralinguistic aspects, such as the quality of used scores or musical texts, specific vocabulary, poetic word order, as well as the specific curriculum and the accessibility of didactic tools, influence the process. The aim of this paper is to summarize the research which has been conducted by the author with the aim of finding out the advantages and disadvantages of using traditional and ICT tools for musical text translation. Comparing both types of tools, examples of their use are given. In accordance with the hypothesis, some of the tools are found to be completely unsuitable for such specific translations. Although it is not obvious at first, the results of this research suggest that in order to become an autonomous user of any kind of tool it is essential to learn how to use it without regard to the type of tool. These results are of significance for teachers and students alike. Finally, the paper suggests that further research into tools used for musical text translation is needed.
Klíčová slova

Zpět

Patička