Přejít k obsahu


Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Citace:
ŠTROBLOVÁ, K., RYCHTERA, R. Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, ISBN: 978-80-261-0490-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Kateřina Štroblová Ph.D. , Ing. Roman Rychtera
Abstrakt CZ: Tento sborník zahrnuje příspěvky 7. ročníku Konference studentských odborných prezentací, která se konala dne 18. listopadu 2014 na Západočeské univerzitě v Plzni pod záštitou Ústavu jazykové přípravy. Konference studentských odborných prezentací je zároveň soutěžní konferencí, ve které jsou odbornými porotami hodnoceny prezentační dovednosti studentů v cizích jazycích. V těchto porotách, s mezinárodním zastoupením, zasedli v 7. ročníku konference rovněž zástupci významných firem, akademičtí pracovníci a učitelé středních škol. Na konferenci byly jako vždy pozvány významné osobnosti univerzity ze všech fakult. V roce 2014 mohli studenti soutěžit ve dvou kategoriích určených pro studenty středních a vysokých škol. Tyto kategorie byly rozděleny do jazykových sekcí: technická angličtina, humanitní angličtina, němčina, ruština, čeština pro cizince a románské jazyky. V daném pořadí jsou také řazeny došlé příspěvky sborníku, který vychází v elektronické podobě.
Klíčová slova

Zpět

Patička