Přejít k obsahu


Překlad v kontextu komunikativní kompetence

Citace:
BUREŠOVÁ, B. Překlad v kontextu komunikativní kompetence. In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 137-143. ISBN: 978-80-261-0404-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Translation in the context of communicative competence
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: : Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Bohumila Burešová Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku se zaměříme na jeden z aspektů uplatnění MJ ve výuce CJ, na didaktický překlad a jeho propojení se sociokulturní kompetencí. Didaktický překlad přináší: 1) zpřesnění vyjadřování v CJ i MJ; 2) obohacování aktivní slovní zásoby v CJ; 3) úplnější poznatky z oblasti patrimoniální (dědičné) kultury; 4) je kladnou motivací. Závěrečnou část budeme věnovat výsledkům svého malého šetření. Ve skupině 18 studentů úrovně B1+ jsme zadali pět úkolů pro práci s frazémy (idiomy).
Abstrakt EN: In this article we will focus on one aspect of the application in teaching MJ CJ, for didactic translation and its connection with the socio-cultural competencies. Didactic translation brings : 1) more accurate expression in CJ and MJ; 2) enrichment of active vocabulary in CJ; 3) a more complete knowledge of the patrimonial (hereditary ) culture; 4) is positive motivation. The final part will be devoted to the results of his little investigation. In the group of 18 students Level B1 + we entered five tasks for working with idioms (idioms).
Klíčová slova

Zpět

Patička