Přejít k obsahu


CLIL Projects in the Czech Republic

Citace:
BENEŠOVÁ, B. CLIL Projects in the Czech Republic. In Learning Together to Be a Better ClIL Teacher. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 39-47. ISBN: 978-80-557-0887-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CLIL Projects in the Czech Republic
Rok vydání: 2015
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Barbora Benešová
Abstrakt CZ: CLIL (integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu) je aplikovatelná pro různé vzdělávací kontexty. Nicméně k tomu, aby byl CLIL efektivní by měly být splněny určité podmínky. Doporučuje se pečlivé plánování, zasazení výuky do širšího kontextu a monitorování procesu výuky (Coyle, Hood and Marsh, 2010). Hlavním cílem výuky CLIL v České republice je reakce na určitou úroveň jazykových požadavků a respektování kulturních odlišností v evropském měřítku s ohledem na individuální požadavky žáků. Tento článek poskytuje informace o CLILu v českém kontextu, jak v širším měřítku, tak i na konkrétních příkladech ze škol.
Abstrakt EN: Content and language integrated learning is flexible in order to take account of a wide range of contexts. However, for CLIL to be effective, certain principles should be recognized. CLIL input is advised to be carefully planned, contextualized and rigorously monitored (Coyle, Hood and Marsh, 2010). The main aim of CLIL education in the Czech Republic is to respond to the rich language and cultural diversity of Europe as well as to fit demands of national curriculum with respect to needs of individual pupils. This article will provide you with information on CLIL in the Czech context both in a broad perspective and particular CLIL school examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička