Přejít k obsahu


CLIL v podobě jazykové sprchy

Citace:
BENEŠOVÁ, B. CLIL v podobě jazykové sprchy. In Learning Together to Be a Better ClIL Teacher. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 49-53. ISBN: 978-80-557-0887-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CLIL as a language shower
Rok vydání: 2015
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Barbora Benešová
Abstrakt CZ: Tento článek je založen na semináři pro účastníky konference "Learning together to be a better CLIL teacher" v Banské Bystrici (12.11.2015), aby si mohli vyzkoušet sami na sobě, jak funguje výuka CLIL v cizím jazyce. K plné autentičnosti zážitku byla připravena aktivita CLIL zahrnující matematiku a holandštinu v kombinaci s češtinou. Další aktivity se týkaly dějepisu a tělesné výchovy a jazykem CLIL zde byla angličtina ve spojení s češtinou. Všechny z aktivit jsou snadno aplikovatelné i na další předměty.
Abstrakt EN: This article is based on a workshop prepared for participants of the conference "Learning together to be a better CLIL teacher" in Banská Bystrica (12.11.2015) to experience the first encounter with CLIL in a foreign language. To produce a really authentic experience, the workshop showed practicing CLIL Math lesson in combination of Dutch and Czech language, also some activities suitable for CLIL in History and Physical Education via English and Czech language. All these activities are applicable to any other subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička