Přejít k obsahu


Презентация учебного материала с учeтом формирования второй/следующей культурной идентичности в новом учебнике русского языка «БЕСЕДА И ЭКЗАМЕН»

Citace:
BUREŠOVÁ, B., RYKOVSKÁ, M. Презентация учебного материала с учeтом формирования второй/следующей культурной идентичности в новом учебнике русского языка «БЕСЕДА И ЭКЗАМЕН». In Современные проблемы образования в поликультурном регионе. Pskov: Pskovskij gosudarctvennyj univerzitet, 2015. s. 205-209. ISBN: 978-5-91116-366-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Presentation of study material with respect to forming the second/other cultural identity in the new textbook of Russian language Beseda i ekzamen.
Rok vydání: 2015
Místo konání: Pskov
Název zdroje: Pskovskij gosudarctvennyj univerzitet
Autoři: PhDr. Bohumila Burešová Ph.D. , Mgr. Milena Rykovská Ph.D.
Abstrakt CZ: Při sestování naší knihy Beseda i ekzamen jsme vycházeli ze skutečnosti, že při osvojovování cizího jazyka si osvojujeme též jeho kulturu a obraz každodenního života rodilých mluvčích. To vše se děje prizmatem mateřského jazyka.
Abstrakt EN: When creating our textbooks Beseda and Examen we have consistently relied on the fact that acquiring foreign language mastery of the students acquainted with the habits, customs and lifestyle of users of the target language.
Klíčová slova

Zpět

Patička