Přejít k obsahu


Využití poezie v hodinách češtiny pro cizince jako kreativní přístup v moderní výuce

Citace:
SACHROVÁ, K. Využití poezie v hodinách češtiny pro cizince jako kreativní přístup v moderní výuce. In Čeština jako cizí jazyk VII: Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: Euroslavica, 2014. s. 182-191. ISBN: 978-80-7308-525-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Poetry in Lessons of Czech as a Foreign Language as a Creative Method in Modern Language Learning/Teaching
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Euroslavica
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová
Abstrakt CZ: Obsah příspěvku vychází z praktických zkušeností s využitím poezie ve výuce češtiny pro cizince. Cílem je popsat různé způsoby práce s lyrickou a epickou poezií, jež je důležitým motivačním prostředkem v běžných hodinách češtiny pro cizince, a to především ve vyšších úrovních (B2-C1 dle SERR).
Abstrakt EN: This article describes some principles and techniques suitable for the use of poetry during lessons of Czech as a Foreign Language. These techniques can help to motivate both beginners and advanced learners of Czech, and support both their creativity and interest in the language.
Klíčová slova

Zpět

Patička