Přejít k obsahu


Odlišné aspekty výuky češtiny pro cizince na ústavu jazykové přípravy ZČU v oblasti motivace, realizace výuky a hodnocení.

Citace:
SACHROVÁ, K. Odlišné aspekty výuky češtiny pro cizince na ústavu jazykové přípravy ZČU v oblasti motivace, realizace výuky a hodnocení.. In Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-87238-09-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Various Aspects of the Teaching of Czech as a Foreign Language at the Institute of Applied Language Studies in the area of Motivation, Teaching Practice and Evaluation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová
Abstrakt CZ: Příspěvek je postaven na praktických zkušenostech spojených s výukou češtiny pro dvě naprosto odlišné skupiny zahraničních studentů. Obsahem první části je především analýza vyučování z hlediska použitých materiálů (rozsah jejich využití a míra doplnění „neučebnicovými“ materiály) při hodinách češtiny pro studenty v programu Erasmus. První část se také zabývá potřebou motivace a způsobem hodnocení studentů v kulturně nesourodých skupinách. Druhá část příspěvku se věnuje praktickým a zatím osvědčeným metodám při výuce češtiny jako cizího jazyka se zaměřením na komunikační dovednosti v akademickém prostředí (především psaný projev), tj. výuce studentů Západočeské univerzity s výstupní znalostí češtiny odpovídající úrovni B2 ̶ C1.
Abstrakt EN: The Institute of Applied Language Studies provides language education to those students who do not study languages as their main subjects. Czech for Foreigners is of significant importance, as there is quite a high number of foreign students studying at the University of West Bohemia in Plzen. This article analyzes the situation of Czech language teaching at our Institute in terms of motivation, evaluation and teaching practices. The aim of this article is to show a variety of aspects of language lessons with respect to the different needs, levels and competences of target learners, and to offer some tips for improving the efficiency of the language education in two groups of students: Erasmus students (level A1.1 and A1.2) and advanced students of the University of West Bohemia. All information is based on practical classroom experiences and on dealing with some challenging parts of teaching. Some attention is also paid to the choice of certain materials and to different ways of testing and examination.
Klíčová slova

Zpět

Patička