Přejít k obsahu


Využití útvarů uměleckého stylu k odstraňování nejčastějších chyb při studiu češtiny jako cizího jazyka.

Citace:
SACHROVÁ, K. Využití útvarů uměleckého stylu k odstraňování nejčastějších chyb při studiu češtiny jako cizího jazyka.. In Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-87238-10-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Poetic Texts to Avoid the Most Common Mistakes While Studying Czech as a Foreign Language
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je zamyslet se nad způsobem využití specifického „neučebnicového“ textu s původně estetickou funkcí k prevenci chyb a nápravným aktivitám. Opíráme se o současný trend komunikativní výuky, ve které se prolínají kognitivní procesy s emocemi, cítěním, vnímáním mimojazykových skutečností, což nabízí právě umělecký text. Zároveň neopomíjíme snahu soustavně aktivizovat a motivovat činnost studentů, ať už se jedná o osvojování nového učiva, upevňování znalostí a dovedností, či právě samotné odstraňování chyb na cestě k požadované úrovni užívání češtiny jako cizího jazyka.
Abstrakt EN: The aim of this article is to suggest possible ways of using specific noneducational literary texts to prevent language learners' mistakes/errors and for remedial activities. The content is based on the current trend towards communicative learning/teaching, where cognitive processes, emotions, and the perception of extra-linguistic factors should be interconnected, which can be provided by a literary text. Literary text is defined as a wide variety of imaginative and creative writing that lends itself to the appreciation of the cultural heritages of students. Therefore, it is considered an important part of language education, in which students should be continually motivated while they gain new knowledge, improve their competences, and finally, reduce the occurrence of errors or mistakes. Using the major forms of literary text can help target learners achieve the desired level of language knowledge and skill.
Klíčová slova

Zpět

Patička