Přejít k obsahu


Použití informačních technologií při přípravě cizinců na studium v českém jazyce.

Citace:
SACHROVÁ, K. Použití informačních technologií při přípravě cizinců na studium v českém jazyce.. In Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 289-295. ISBN: 978-80-7231-982-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Information Technology for the Preparation of Foreigners to Study in the Czech Language
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je popsat využití informačních technologií při přípravě cizinců na studium na Západočeské univerzitě v Plzni, konkrétně využití výukového softwaru Moodle. Pracovníci Ústavu jazykové přípravy se rozhodli vytvořit e-learningový materiál, doprovodný program k letnímu přípravnému kurzu Čeština pro Interstud. Vytvořením e-learningu se snažili usnadnit studentům absolvování kurzu češtiny, obohatit výuku o další zajímavé aktivity a vytvořit interaktivní pomůcku, jež by zefektivnila činnost pedagogů i samotných studentů. V příspěvku popíšeme zohledněné aspekty při tvorbě tohoto programu, porovnáme očekávání s reálným výsledkem, nastíníme možné budoucí úpravy, vylepšení a použití on-line kurzu v rámci dalšího zefektivňování přípravy cizinců na studium v českém jazyce. Nakonec shrneme výhody a nevýhody doprovodného on-line kurzu nejprve obecně, poté na základě konkrétních jevů.
Abstrakt EN: The aim of this article is to suggest possible ways of using IT in lessons of Czech as a Foreign Language to Prepare Students for Studies at the University of West Bohemia in Plzen, Especially by Using the Educational Software Moodle.
Klíčová slova

Zpět

Patička