Přejít k obsahu


Mészáros, A. – Kiss Szemán, R. (2014): Na úprku před sebou samými. Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky.

Citace:
SACHROVÁ, K. Mészáros, A. – Kiss Szemán, R. (2014): Na úprku před sebou samými. Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky.. Nová čeština doma a ve světě, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1805-367X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mészáros, A. – Kiss Szemán, R. (2014): Na úprku před sebou samými. Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky.
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová
Abstrakt CZ: Sborník textů je rozdělen do třech částí: do části literární, části zabývající se kulturními vztahy a části jazykové. Autoři nejen porovnávají obě literatury (maďarskou a českou), ale také reflektují jednotlivé jevy té či oné literatury, zamýšlejí se nad kulturně-historickými, jazykovými i literárními aspekty textů vzniklých v českém domácím či exilovém prostředí. V neposlední řadě je zajímá vztah obou národů a jeho proměny.
Abstrakt EN: The collection of essays includes work of different authors who compare both Czech and Hungarian literature and, at the same time, deal with cultural, historical, language and literary aspects of texts. They are also interested in the relation between the two nations and its changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička