Přejít k obsahu


E-learningový kurz pro NST6

Citace:
KAHOUNOVÁ, E., MEGGER, N. E-learningový kurz pro NST6. 2016.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-learning course for NST6
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Eva Kahounová , Nicole Megger
Abstrakt CZ: Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Inovace předmětů německého jazyka ve studijních programech FST a je určen studentům vysokých škol technického, zejména strojního zaměření, se středně pokročilou až pokročilou znalostí jazyka. Kurz byl sestaven hlavně pro studenty kombinované formy studia, ale mohou ho využívat také studenti denních oborů pro potřeby procvičování a upevnění probírané látky v technickém pracovním prostředí. Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jeho absolvování přispěje k lepšímu uplatnění studentů na trhu práce a usnadní jejich orientaci v německém pracovním prostředí.
Abstrakt EN: This course has been created as a part of the project Innovation of German language in degree courses for FST and he is targeted for the students of the technical mechanical base with from the middle up to advanced level of the language. The course has been developed namely for students of combined form of the study however it can be used also for the students of daily study (training of the subject matter discussed in the technical working environment). The course target is to develop students by language competences at the level of B1/B2 according to Common European Framework of Reference for languages. His added value after graduation shall be (i) better flexibility on the labor market, and (ii) last but not the least better orientation within German working environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička