Přejít k obsahu


Adäquater und kreativer Einsatz von literarischen Texten im DaF-Unterricht an Mittelschulen und Gymnasien

Citace:
Průcha-Wittmann, J., Voltrová, M., Mehnert, E. Adäquater und kreativer Einsatz von literarischen Texten im DaF-Unterricht an Mittelschulen und Gymnasien. Chodské náměstí 1, Plzeň (KNJ FPE ZČU), 29.04.2016 - 29.04.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Adequate and creative use of literary works in teaching German as a foreign language in at middle schools and high schools
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Julia Průcha-Wittmann B. A. , Dr. phil. Michaela Voltrová , Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert
Abstrakt CZ: Na konferenci bylo představeno celkem 7 příspěvků s didaktickými návrhy. Literární díla byla autory rozebrána ze tří směrů - jazykovědného, literárního a didaktického. Na základě této analýzy byly vytvořeny pracovní listy, které jsou připraveny přímo pro výuku. Autoři nejprve představili a analyzovali literární dílo a poté představili návštěvníkům jejich didaktizaci. Konference se kromě studujících a vyučujících účastnili také učitelé z praxe, kteří pak se studenty diskutovali o připravených pracovních listech a o tom, jestli by bylo pracovní listy možné použít ve výuce, případně dali návrhy na vylepšení. Často převládá názor, že literární díla jsou příliš dlouhá a těžká a nejsou tedy vhodná k použití ve výuce. Konference měla za cíl ukázat, že i komplexnější literární díla můžeme ve výuce smysluplně použít. Z příspěvků vznikl i stejnojmenný sborník.
Klíčová slova

Zpět

Patička