Přejít k obsahu


Vo vobecný češtině pro zahraniční bohemisté

Citace:
SACHROVÁ, K. Vo vobecný češtině pro zahraniční bohemisté. Bohemistyka, 2016, roč. 16, č. 4, s. 403-406. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vo vobecný češtině pro zahraniční bohemisté
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Kateřina Sachrová ,
Abstrakt CZ: Publikace Milana Hrdličky je popularizačně zaměřené dílo a je směsí nejrůznějších, více či méně známých jazykových zvláštností. Jejich problematika spadá pod vícero lingvistických disciplín, jako je lexikologie, morfologie, syntax, popř. dialektologie, sociolingvistika či dokonce lingvistická genealogie. Výrazná osobní rovina vhodně doplňuje pojednání o gramatických odchylkách, stylových výstřednostech, předvídatelných i nečekaných tendencích, jazykových etnoklišé. Velice zdařilá publikace je osvěžujícím vhledem do složitého jazykového systému, jeho nástrah a výzev.
Abstrakt EN: Hrdlička´s book Vo vobecný češtině a jiné příběhy is proof that studying Czech, both as a native and foreign language, can be a surprising pursuit; one that can attract attention beyond the confines of academia. The older columns, presented in new form, are followed by so-called stories that deal with linguistic topics more extensively, in their wider context. The personal input is very significant in short essays on grammatical differences, stylistic eccentricities, predictable and unpredictable tendencies and language ethno-clichés. The author argues and at the same time provokes argument, suggests directions for further research while referring to what has already been researched. This successful work is a refreshing insight into the complicated language system, its traps and challenges.
Klíčová slova

Zpět

Patička