Přejít k obsahu


Role Jamese Milla a jeho práce Dějiny Britské Indie v kontextu tradic skotského osvícenství, se zvláštním zřetelem k jejich místu ve vývoji britského myšlenkového hnutí 1. poloviny 19. století

Citace:
HEINLOVÁ, S. Role Jamese Milla a jeho práce Dějiny Britské Indie v kontextu tradic skotského osvícenství, se zvláštním zřetelem k jejich místu ve vývoji britského myšlenkového hnutí 1. poloviny 19. století . In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 39-55. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Role of James Mill and His Work “History of British India” within the Context of Scottish Enlightenment Tradition
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Svatava Heinlová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek si klade za cíl zhodnotit s pomocí samotných Dějin britské Indie a použitých druhotných zdrojů přínos Jamese Milla ke skotskému myšlenkovému hnutí první poloviny devatenáctého století, a zařadit ho jak do kontextu tradic skotského osvícenství, tak do kontextu vývoje britského antropologického myšlení.
Abstrakt EN: The paper aims to analyze – with the help of James Mill’s History of British India, on which it is based, as well as other sources available – the contribution of James Mill to the Scottish intellectual development in the first half of the nineteenth century, and place him both within the context of the Scottish Enlightenment and the context of the development of the British anthropological thinking.
Klíčová slova

Zpět

Patička