Přejít k obsahu


Ibn Chaldún - jeho životní role a přínos muslimské historiografii

Citace:
RAMADANOVÁ, J. Ibn Chaldún - jeho životní role a přínos muslimské historiografii. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 122-136. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ibn Chaldún and His Role in Politics and Culture
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jitka Ramadanová
Abstrakt CZ: Tato studie si klade za cíl představit osobnost Ibn Chaldúna (1332-1406), jednoho z nejdiskutovanějších arabsko-islámských učenců pozdního středověku. Hloubka a originalita myšlenek obsažených v jeho spisech, zejména v úvodním díle jeho rozsáhlé historie světa nazvaném Muqaddima (Prolegomena), se stala, i když se značným zpožděním, stimulem pro četné analýzy a interpretace jak v muslimském světě, tak i mezi moderními západními mysliteli.
Abstrakt EN: This paper deals with life and work of Ibn Khaldun (1332- 1406), one of the most discussed Arab scholars of the late medieval world. From the 19th century on, the brilliance and originality of Ibn Khaldun´s thoughts have given rise to a wide variety of interpretations and analyses both in the Muslim and Western countries. Being a social theorist, Ibn Khaldun is considered to be a precursor of modern social sciences such as philosophy of history, sociology or political science. In his most valued work entitled the Muqaddima (Prolegomena), written as an introductory part to a voluminous world history, Ibn Khaldun presents his thought-provoking theories concerning the dynamic development of human organization.
Klíčová slova

Zpět

Patička