Přejít k obsahu


Dějiny vědy a poslední román Uberta Eca

Citace:
STRNADOVÁ, K. Dějiny vědy a poslední román Uberta Eca. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 185-200. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History of Science and the Last Novel of Umberto Eco
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Kateřina Strnadová
Abstrakt CZ: Poslední román Umberta Eca, La misteriosa fiamma della regina Loana, zdánlivě vybočuje z řady Ecových předchozích románů. Děj se neodehrává ve středověku ani v jiné historické epoše, hlavní hrdina neudivuje své současníky dobovým vynálezem ani se nepokouší přepsat historii. Můžeme tento román analyzovat s ohledem na dějiny vědy?
Abstrakt EN: This paper focuses on analysis and interpretation of the last Eco’s novel La misteriosa fiamma della regina Loana in consideration of the history of science.
Klíčová slova

Zpět

Patička