Přejít k obsahu


Poznání a věda v díle Ibn Chaldúna Mukkadima

Citace:
RAMADANOVÁ, J. Poznání a věda v díle Ibn Chaldúna Mukkadima. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 87-103. ISBN: 978-80-7043-755-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Knowledge and Science in the Work of Ibn Khaldun Muqadima
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jitka Ramadanová
Abstrakt CZ: Cílem studie je postihnout vývoj a charakteristické rysy arabsko - islámského myšlení a vědecké tradice v díle Mukkadima středověkého islámského učence Ibn Chaldúna.Příspěvek nastiňuje rozvoj vědeckého bádání do 14.st. Hlavní pozornost se soustřeďuje na rozbor 6. kapitoly nazvané Rozličné druhy věd, metody vyučování a podmínky s tím spojené.Ibn Chaldún jako teoretik dynamického vývoje společnosti spojuje rozvoj vědy s rozvinutým stupněm usedlého způsobu života na rozdíl od pouštního, kočovného.
Abstrakt EN: The aim of the paper is to analyze the development of Arabic/Islamic scientific tradition as reflected in the Muqaddima, authored by Ibn Khaldun, a medieval social thinker.The paper outlines the specific conditions conducive to scientific study and research in Islamic countries roughly up to the 14th c.The paper focuses on Chapter6, entitled Various types of sciences, teaching methods and accompanying conditions.In Ibn Khaldun's theory, it is the highly developed sedentary society which leads to the flourishment of science and education, as opposed to the desert, beduin way of life, where science and learning are nonexistent.
Klíčová slova

Zpět

Patička