Přejít k obsahu

Den s jazyky na ZČU

Leták_barva_loga

DEN S JAZYKY NA ZČU – KONFERENCE A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

14 - 15. 9. 2020

 

Konference s workshopy pro vysokoškolská jazyková pracoviště se zaměřením na vzdělávání v cizích jazycích a výuku odborného jazyka a následný vzdělávací seminář pro učitele z jazykových pracovišť a studenty jazykových oborů vedený zahraničním odborníkem.

Ústav jazykové přípravy uspořádá ve dnech 14. - 15. 9. 2020 další ročník putovní konference Den s jazyky, předchozí ročníky se uskutečnily na VŠE Praha či na FF UK. Konference s workshopy umožní setkání zástupců jazykového vzdělávání (pedagogů i studentů jazykových oborů) všech vysokoškolských pracovišť v ČR a SR. Organizace konference se ujme UJP, ale mezi přispěvateli budou i zástupci dalších jazykových pracovišť ZČU. Konference se sérií workshopů poslouží nejen ke sdílení nejnovějších požadavků v oblasti jazykového vzdělávání, ale také k prohloubení existujících kontaktů a k navázání nové spolupráce. Akce se zúčastní i zahraniční odborníci, kteří přednesou své příspěvky z oblasti nejnovějších poznatků na poli jazykového vzdělávání (14. 9.) a následně (15. 9.) bude zahraničním odborníkem vedeno školení zaměřené na inovaci výukových metod založené na předešlém publikovaném výzkumu („Scaffolded Language Emergence in the Classroom“). Jedním z témat konference je i propojování jazykového vzdělávání s dalšími vědními či uměleckými oblastmi, plenární přednášky budou proto obohaceny o hudební doprovod zajištěný ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň, kde UJP provádí dlouhodobý výzkum právě v oblasti jazykového vzdělávání.

Příhlášku na Den s jazyky na ZČU naleznete zde.

Patička