Přejít k obsahu

Informace pro studenty

Sídlo a úřední hodiny sekretariátu

Sídlo: Univerzitní 22, místnost UU-304
Úřední hodiny: každý den 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod.,

Zapisování předmětů

Studenti mají možnost zapisovat si předměty UJP v rámci celouniverzitního předzápisu. Po jeho skončení si mohou dozapsat předmět prostřednictvím studijního oddělení své fakulty, kde si vyzvednou žádost. Vyplněnou a podepsanou žádost potvrdí sekretariát UJP. Potvrzenou žádost student odevzdá na studijním oddělení své fakulty. Rozhodnutí o vyhovění žádosti o dodatečný zápis předmětu je v kompetenci jednotlivých fakult.

Nesplnění zkoušky

U jazykového předmětu UJP úrovně 6 zakončeného zkouškou může student požádat při opakovaném zapsání téhož předmětu pro nesplnění zkoušky o uznání zápočtu, pokud jej získal. Je-li zápočet uznán, student při opakovaném zapsání téhož předmětu skládá pouze zkoušku.

Potvrzení o jazykové způsobilosti

Potvrzení o jazykové způsobilosti, např. pro potřeby mobilit, vyplňují vyučující UJP, kteří příslušného studenta znají.

Uznání jazykového předmětu UJP

Studenti mohou požádat o uznání jazykového předmětu UJP po získání jazykového certifikátu s mezinárodní platností a dále po absolvování podobného, nebo totožného předmětu. Studenti si nejprve vyzvednou žádost na studijním oddělení své fakulty, žádost vyplní, podepíší a podají na sekretariát UJP. Jazykové zkoušky se obvykle uznávají po dobu dvou let od data složení. UJP vyjadřuje souhlas či nesouhlas s uznáním, rozhodnutí je zcela v kompetenci jednotlivých fakult.

Patička