Přejít k obsahu

Zpráva o 10. ročníku Konference studentských odborných prezentací

1

Dne 14. listopadu 2017 pořádal Ústav jazykové přípravy ZČU již 10. ročník Konference odborných studentských prezentací v areálu ZČU na Borech. Konference se opět konala ve spolupráci se středními školami plzeňského regionu. Do soutěže se tentokrát zapojilo 10 středních škol: Gymnázium Luďka Pika, Plzeň; Gymnázium Blovice; Masarykovo gymnázium, Plzeň; Církevní gymnázium, Plzeň; Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň; Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň; Gymnázium a střední odborná škola Rokycany; Obchodní akademie, Plzeň; Střední průmyslová škola strojnická a střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň a Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň. Účast studentů středních škol byla podpořena finanční odměnou, kterou Ústav jazykové přípravy získal na základě projektu se Statutárním městem Plzeň.

Podmínkou účasti na konferenci bylo přednesení prezentace v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Každému účastníkovi následně odborná porota položila související otázky.  Přihlášení studenti letos mezi sebou porovnali prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, francouzštině a češtině pro cizince. V letošním roce se konference zúčastnilo 44 studentů ZČU a 49 studentů SŠ.

Studentské prezentace a následné diskuze byly hodnoceny porotami, ve kterých vedle vyučujících středních škol a členů akademické obce ZČU zasedli i zástupci spolupracujících a sponzorských subjektů, mezi které se zařadilo město Plzeň, British Council,  Velvyslanectví Ruské federace, Velvyslanectví Španělska, Velvyslanectví Peruánské republiky, Nakladatelství Fraus a Oxford University Press, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Ruské centrum UJP ZČU a dále společnosti ADP Employer Sevices a.s., COMTES FHT a.s., Robert Bosch, MBtech Bohemia s.r.o., Ricardo Prague, s.r.o.,  Bagmaster, ZF Engineering Plzeň s.r.o.  

Zástupci firem zájem studentů o studium cizích jazyků ocenili ve svých vstupech v úvodu konference, kde studentům nabídli možnosti stáže, brigády a pomoc při zpracování bakalářských či diplomových prací. Při závěrečném ceremoniálu předávali hodnotné ceny studentům, kteří se umístili na předních místech.

Patička