Přejít k obsahu

Zpráva o 7. ročníku Konference studentských odborných prezentací

18.11. 2014 se konal 7. ročník soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích, pořádaný Ústavem jazykové přípravy v areálu ZČU na Borech, tentokrát ve spolupráci se středními školami Plzeňského regionu.

Zájemci z řad studentů všech fakult ZČU a středních škol se utkali prostřednictvím svých odborných prezentací. Každý účastník následně dostal související otázky od několikačlenné poroty. Přihlášení studenti mezi sebou porovnali nejen získané prezentační, ale i komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, románských jazycích a češtině pro cizince. Díky vysokému počtu zájemců se vysokoškolská sekce angličtiny letos konala ve dvou kategoriích: humanitní a technické.

Studentské prezentace a následné diskuze na prezentované téma byly hodnoceny porotami s mezinárodním zastoupením, ve kterých vedle významných vědců naší univerzity, jako např. Prof. Ing. Jiřího Koženého CSc., zasedli i někteří zástupci sponzorských subjektů, mezi které patří např. město Plzeň, organizace British Council,  Velvyslanectví Spojených států amerických, Velvyslanectví Ruské federace, nakladatelství Fraus a Oxford University Press, společnosti Comtes FHT, Czech Precision Forge, Bohemia Sekt,  Robert Bosch, Siemens, MBtech, Elektronický zkušební ústav,  Kovosvit MAS, Ricardo, Kermi, Škoda JS a FDU Ladislava Sutnara. Na konferenci byly jako vždy pozvány významné osobnosti univerzity ze všech fakult.

Prostřednictvím konference se každoročně daří realizovat propojení jazykové výuky na univerzitě s podnikovou a vědeckou praxí. Vysokoškolští studenti předvedli přítomným zástupcům firem nejen jazykovou vybavenost, ale i svůj obor studia. Firmy vyjádřily zájem o spolupráci jak svými vlastními vstupy v úvodu konference, ve kterých studentům nabídly stáže, brigády a odborné vedení bakalářských a diplomových prací, tak předáním hodnotných cen.

Výstupem konference je sborník příspěvků všech účastníků ve formě CD, každý účastník se tedy stal autorem oficiálně publikovaného článku.

Blahopřejeme vítězům a všem zúčastněným studentům za výborné výkony a děkujeme těm, kteří přišli své spolužáky podpořit a vytvořit pozitivní atmosféru.

Patička