Přejít k obsahu

Pro zahraniční uchazeče o studium v českých studijních programech na ZČU pořádáme dvakrát ročně zkoušku z češtiny na úrovni B1. Zkouška se skládá z písemné (poslech, čtení, psaní) a ústní části. Pro rok 2018 vypisujeme termíny 18.6.2018, 27.6.2018 a 3.9.2018 od 9 hodin. V případě úspěšného složení zkoušky uchazeč obdrží potvrzení o požadované znalosti češtiny, které se přikládá k přihlášce ke studiu či k zápisu.

Uchazeči se nahlásí e-mailem na adrese czech@ujp.zcu.cz, a to nejpozději: 
- 8. 6. na termín konání zkoušky 18. 6., 
- 17. 6. na termín konání zkoušky 27. 6.,
- 22. 8. na termín konání zkoušky 3. 9. 

Cena zkoušky ve výši 500 Kč se hradí v hotovosti na místě před konáním zkoušky.


Sledujte náš web pro bližší informace.

Patička