Přejít k obsahu

Zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 za účelem doložení znalosti českého jazyka pro potřeby přijímacího řízení se uskuteční ve dnech 15. 6. 2020 (pro FEK, FEL, FST), 22. 6. 2020 (pro zájemce o Fakultu aplikovaných věd) a 16. 9. 2020.

Na zkoušky se registrujte na e-mailové adrese: czech@ujp.zcu.cz.

Zkoušky proběhnou v budově ZČU na adrese Univerzitní 22 (budova ÚJP, FST, FEK), Plzeň.
Číslo posluchárny bude sděleno e-mailem nejpozději dva pracovní dny před konáním zkoušky.

Poplatek za absolvování zkoušky činí 750,- Kč. Poplatek je splatný bankovním převodem na účet ZČU, v hotovosti na pokladně ZČU, případně přímo na ÚJP (3. patro, UU 306), a to nejpozději týden před konáním zkoušky.

Patička