Přejít k obsahu

Přípravné kurzy pro cizince ke studiu na VŠ v češtině

Informace anglicky                                  Informace rusky                                Informace španělsky

Nabízíme různé typy kurzů češtiny pro cizince, které jsou určeny především zájemcům o studium na Západočeské univerzitě či jiné české vysoké škole, ale mohou se přihlásit i další uchazeči z řad veřejnosti. Kurzy se částečně liší obsahem a také druhem víza, o které lze požádat. 

Výuka češtiny probíhá v ročních kurzech od září do června, 25 vyučovacích hodin týdně v 1. pololetí a 20 hodin týdně v 2. pololetí. V Přípravném kurzu pro studium jsou navíc vyučovány odborné předměty podle specializace studenta.

Pro studium na ZČU v češtině je vyžadovaná znalost alespoň na úrovni B1. Začátečníci ji dosáhnou úspěšným absolvováním ročního kurzu. Po složení závěrečné zkoušky dostanou úspěšní absolventi certifikát prokazující dosaženou úroveň znalostí češtiny.

Na základě přihlášení do některého z přípravných kurzů lze žádat o dlouhodobé vízum za účelem studia, což je výhodnější pro zájemce o následné studium na ZČU či jiné vysoké škole. Zájemci o intenzivní kurzy češtiny žádají o vízum za účelem ostatní. 

Studentům kurzů poskytujeme podporu při vyřizování víz, při nostrifikaci diplomů, při ohlašování na cizinecké policii apod.

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni nabízí zahraničním zájemcům následující kurzy:

Roční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni

Kurz připravuje na budoucí studium studijního programu Ekonomika a management B6208, N6208. Výuka probíhá od 1. 9. do 15. 7., skládá se z výuky obecné češtiny, profesně zaměřeného jazyka a odborné přípravy. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Pro tento kurz lze žádat o vízum za účelem studia. Kurz obsahuje:

- výuku češtiny 25 hodin týdně v období od září do ledna a 20 hodin týdně v období od února do června, celkem 900 vyučovacích hodin

- v období od února do května celkem 150 hodin výuky odborných předmětů v češtině podle zvoleného oboru studia

- závěrečnou zkoušku a certifikát

- studijní materiály

Trvání kurzu

1.9. 2020 - 15.7.2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti z EU)

15.7. 2020

Lhůta pro podání přihlášek (studenti mimo EU)

15.4. 2020

Cena kurzu

4200 EUR

Místo konání kurzu

ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Kontakty

+420 735 715 829

czech@ujp.zcu.cz

Přihláška

zde

Roční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické, Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni

Kurz připravuje na budoucí studium studijního programu Aplikované vědy a informatika N3918, B3918 a Stavební inženýrství B3607, N3607 (FAV). Dále připravuje na studium ve studijním programu Strojní inženýrství B2301, N2301 (FST), Elektrotechnika a informatika B2612, N2612 a Aplikovaná elektrotechnika B2644, N2644 (FEL). Výuka probíhá od 1. 9. do 15. 7., skládá se z výuky obecné češtiny, profesně zaměřeného jazyka a odborné přípravy. Pro tento kurz lze žádat o vízum za účelem studia. Kurz zahrnuje:

- výuku češtiny 25 hodin týdně v období od září do ledna a 20 hodin týdně v období od února do června, celkem 900 vyučovacích hodin;

- v období únor až květen celkem 150 hodin výuky odborných předmětů v češtině podle zvoleného oboru studia

- závěrečnou zkoušku a certifikát

- studijní materiály

Trvání kurzu

1.9.2020 - 15.7.2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti z EU)

15.7. 2020

Lhůta pro podání přihlášek (studenti mimo EU)

15. 4. 2020

Cena kurzu

4200 EUR

Místo konání kurzu

ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Kontakty

+420 735 715 829

czech@ujp.zcu.cz

Přihláška

zde

Roční intenzivní kurz českého jazyka

Kurz probíhá od 1. 9. do 15. 7. Pro tento kurz lze žádat o víza za účelem ostatní. Kurz zahrnuje:

- výuku češtiny 25 hodin týdně v období od září do ledna a 20 hodin týdně v období od února do června, celkem 900 vyučovacích hodin;

- závěrečnou zkoušku a certifikát

- studijní materiály

Trvání kurzu

1. 9. 2020 - 15.7. 2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti z EU)

15. 7. 2020

Lhůta pro podání přihlášek (studenti mimo EU)

15. 4. 2020

Cena kurzu

3400 EUR

Místo konání kurzu

ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Kontakty

+420 735 715 829

czech@ujp.zcu.cz

Přihláška

zde

Půlroční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni pro mírně pokročilé

Požadovaná vstupní znalost češtiny je na úrovni A2. Kurz probíhá od 1. 2. do 15. 7., skládá se z výuky obecné češtiny, profesně zaměřeného jazyka a odborné přípravy. Kurz obsahuje:

- výuku češtiny 20 hodin týdně v období od února do června, celkem 400 vyučovacích hodin

- 150 hodin výuky odborných předmětů v češtině podle zvoleného oboru studia

- závěrečnou zkoušku a certifikát

- studijní materiály

Trvání kurzu

1. 2. 2021 - 15. 7. 2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti z EU)

2. 1. 2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti mimo EU)

30. 09. 2020

Cena kurzu

2500 EUR

Místo konání kurzu

ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Kontakty

+420 735 715 829

czech@ujp.zcu.cz

Přihláška

zde

Půlroční přípravný kurz pro studium v českém jazyce na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechnické, Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni pro mírně pokročilé

Požadovaná vstupní znalost češtiny je na úrovni A2. Kurz probíhá od 1. 2. do 15. 7., skládá se z výuky obecné češtiny, profesně zaměřeného jazyka a odborné přípravy. Kurz obsahuje:

- výuku češtiny 20 hodin týdně v období od února do června, celkem 400 vyučovacích hodin

- celkem 150 hodin výuky odborných předmětů v češtině podle zvoleného oboru studia

- závěrečnou zkoušku a certifikát

- studijní materiály

Trvání kurzu

1. 2. 2021 - 15. 7. 2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti z EU)

2. 1. 2021

Lhůta pro podání přihlášek (studenti mimo EU)

30. 9. 2020

Cena kurzu

2500 EUR

Místo konání kurzu

ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

Kontakty

+420 735 715 829

czech@ujp.zcu.cz

Přihláška

zde

Půlroční intenzivní kurz českého jazyka pro začátečníky

Kurz trvá od 1. 9. do 31. 1. a zahrnuje:

- výuku češtiny 25 hodin týdně, celkem 500 vyučovacích hodin

- závěrečnou zkoušku a certifikát

- studijní materiály

   

  Půlroční intenzivní kurz českého jazyka pro mírně pokročilé

  Požadovaná vstupní úroveň jazykových znalostí je A2.

  Kurz probíhá od 1. 2. do 15. 7. a zahrnuje:

  - výuku češtiny 20 hodin týdně, celkem 400 vyučovacích hodin

  - závěrečnou zkoušku a certifikát

  - studijní materiály

  Trvání kurzu

  1. 2. 2021 - 15. 7. 2021

  Lhůta pro podání přihlášek (studenti z EU)

  2. 1. 2021

  Lhůta pro podání přihlášek (studenti mimo EU)

  30. 9. 2020

  Cena kurzu

  1750 EUR

  Místo konání kurzu

  ZČU, Univerzitní 22, Plzeň

  Kontakty

  +420 735 715 829

  czech@ujp.zcu.cz

  Přihláška

  zde

  Patička