Přejít k obsahu

Nostrifikace

Uznávání zahraničního vzdělání v ČR - NOSTRIFIKACE

Nostrifikace  je proces uznávání zahraničního základního, středního, vyššího a VŠ studia (nebo jeho části) jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.  Uznání předchozího vzdělání je nezbytným požadavkem pro přijetí na českou školu.

Nostrifikovat je možné jen vysvědčení ze základní, střední, vyšší odborné školy nebo ukončený stupeň VŠ studia, které dokládají dokončení daného stupně vzdělání vypovídající o ukončeném stupni vysokoškolského studia. Toto vzdělání musí být získáno na škole, která byla ve Vaší zemi akreditována Ministerstvem školství.

Orgány, které rozhodují o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání:

  • Veřejné vysoké školy (v konkrétním případě ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program). Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je uveden na stránkách Ministerstva školství.
  • Odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti o nostrifikaci je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Ministerstvo obrany rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.
  • Ministerstvo vnitra rozhoduje v oblasti bezpečnostních služeb.

Více o nostrifikaci na ZČU zde

Orgány, které rozhodují o uznání zahraničního základního, středoškolského či vyššího odborného vzdělání:

Poplatek za  vydání nostrifikace
Poplatek za nostrifikaci VŠ diplomu na ZČU činí 3000 Kč. Za žádost o nostrifikaci základního, středoškolského či vyššího odborného vzdělání je stanoven poplatek 1000 Kč.

Lhůta pro vyřízení žádosti o nostrifikaci

Zákonná lhůta pro  vyřízení žádosti je 30 dní, ve zvláště složitých případech až 60 dní.

Více o nostrifikaci na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace

 

Patička