Přejít k obsahu

Doporučení studentů

V intenzivním kurzu češtiny se minulý akademický rok sešli studenti z různých částí světa, konkrétně z Belgie, Běloruska, Gruzie, Indie, Kazachstánu, Mexika, Ruska, Sýrie, Taiwanu, Ukrajiny a Uzbekistánu

Od začátku kurzu učitelé mluví se studenty česky, aby si brzy přivykli na nový jazyk. Zpočátku to je sice hodně náročné, ale v případě potřeby přesnější komunikace lektoři mohou vše vysvětlit anglicky, rusky či německy.

Studenti se učí česky od pondělí do pátku od 9 do 13h. Postupně se spřátelí, získají tak kamarády z různých částí světa a seznámí se s rozmanitými kulturami. Často spolu tráví i volný čas. Do kurzu je zakomponováno několik výletů v Plzni i v Praze.

Proč si konkrétní studenti vybrali Západočeskou univerzitu v Plzni a jak se jim tu líbí?  

Veronica pochází z Mexika a ve svých 17 letech si na internetu vybrala Západočeskou univerzitu v Plzni jako místo studia proto, že by chtěla studovat design obuvi na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Přijela do Plzně, aniž by kdy před tím navštívila Českou republiku, bez známých či přátel. Ale díky své veselé povaze si v Plzni rychle zvykla a dnes se tu cítí skoro jako doma. Dojmy přímo od Veroniky si můžete přečíst v jejím autentickém projevu již v češtině , ve španělštině či angličtině.

Izzat přijel ze Sýrie díky podpoře české křesťanské organizace. V jeho rodném městě Aleppu, trpícím válkou, již nebylo možné pokračovat ve studiu strojního inženýrství. A tak se ve svých 26 letech učí česky, aby mohl pokračovat v magisterském studiu na Fakultě strojní. Se všemi formalitami, s financemi i se zabydlením mu pomohla obětavá rodina z Plzně. Izzat se česky učí velmi pilně a dělá skvělé pokroky. Kromě 25 hodin češtiny chodí i na individuální přípravné kurzy matematiky, fyziky a IT na Fakultu pedagogickou. Izzat je již přijat do magisterského programu Strojní inženýrství, které zahájí v září. Izzatovo hodnocení kurzu je uvedeno v češtině a arabštině. Podrobnější rozhovor s Izzatem o jeho motivaci a zážitcích ze Sýrie si můžete přečíst v Info ZČU.

Anton pochází z Kazachstánu, ale v Petrohradě vystudoval technickou univerzitu. Po studiích pracoval jako inženýr ve výrobě rentgenek. Rozhodl se však pro velkou životní změnu a vybral si kurz češtiny na ZČU, po němž chce studovat magistra na Fakultě strojní. V roce 2012 strávil v Plzni jeden den se svou kamarádkou, která mu později pomáhala s češtinou. Učil se pilně česky sám ještě v Petrohradě hlavně prostřednictvím internetu a knih, takže nastoupil rovnou do kurzu češtiny pro pokročilé. Anton hraje na klavír a kytaru a dokonce skládá hudbu. Jak se mu v Plzni a na ZČU líbí, se můžete dozvědět přímo od něj zde.

Patička