Přejít k obsahu

Přípravné kurzy pro cizince ke studiu na VŠ v češtině

Informace anglicky                                  Informace rusky                                Informace španělsky

Nabízíme různé typy kurzů češtiny pro cizince, které jsou určeny především zájemcům o studium na Západočeské univerzitě či jiné české vysoké škole, ale mohou se přihlásit i další uchazeči z řad veřejnosti. Kurzy se částečně liší obsahem a také druhem víza, o které lze požádat. 

Výuka češtiny probíhá v ročních kurzech od září do června, 25 vyučovacích hodin týdně v 1. pololetí a 20 hodin týdně v 2. pololetí. V Přípravném kurzu pro studium jsou navíc vyučovány odborné předměty podle specializace studenta.

Pro studium na ZČU v češtině je vyžadovaná znalost alespoň na úrovni B1. Začátečníci ji dosáhnou úspěšným absolvováním ročního kurzu. Po složení závěrečné zkoušky dostanou úspěšní absolventi certifikát prokazující dosaženou úroveň znalostí češtiny.

Na základě přihlášení do některého z přípravných kurzů lze žádat o dlouhodobé vízum za účelem studia, což je výhodnější pro zájemce o následné studium na ZČU či jiné vysoké škole. Zájemci o intenzivní kurzy češtiny žádají o vízum za účelem ostatní. 

Studentům kurzů poskytujeme podporu při vyřizování víz, při nostrifikaci diplomů, při ohlašování na cizinecké policii apod.

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni nabízí zahraničním zájemcům následující kurzy: 

 

Patička