Přejít k obsahu

Přihláška na Přípravný kurz češtiny pro cizince

trvání: září 2020 – červen 2021

Brožura anglicky

Brožura rusky

Přihláška rusky

Vyberte kurz*
Osobní údaje vyplňujte prosím přesně dle Vašeho cestovního pasu.
 
Titul
Jméno*
Příjmení*
Datum narození*
Místo narození*
Pohlaví*
muž
žena
Číslo pasu*
Kopie cestovního pasu
(strana s osobními údaji)
Trvalé bydliště
 
Ulice, č.p.*
Město*
PSČ*
Země*
Státní příslušnost*
Telefon*
E-mail*
Nejvyšší dokončené vzdělání*
studuji na střední škole
ukončené středoškolské vzdělání
ukončené bakalářské vzdělání
ukončené magisterské vzdělání
...

Prosíme přiložte kopii diplomu osvědčující dosažené vzdělání. (Postačuje kopie originálu v anglickém, německém, francouzském, ruském, ukrajinském a španělském jazyce. U ostatních jazyků je nutno připojit oficiální překlad do češtiny či angličtiny.)

Máte zájem o ubytování na vysokoškolské koleji v Plzni? *
Ano
Ne
Jak jste se o kurzu dozvěděli?
Místo vyplnění přihlášky*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů formou pořízení kopie OP či pasu za účelem registrace na přípravné a intenzivní kurzy čj. Přečetl/a jsem si plné znění souhlasu.
Souhlasím
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem registrace na přípravné a intenzivní kurzy čj. Přečetl/a jsem si plné znění souhlasu.
Souhlasím

All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
 

Lhůta pro podání přihlášek zájemců žádajících o vízum je do 15. 4., pro studenty z EU do 15. 7. 2020.

Upozorňujeme  všechny zájemce, kteří potřebují vízum, aby si na české ambasádě ve své vlasti požádali o vízum k pobytu nad 90 dní za účelem studia nebo ostatní podle druhu zvoleného kurzu. O toto vízum nelze požádat na území ČR.

Po obdržení přihlášky Vás budeme neprodleně informovat o dalších krocích.

Patička