Přejít k obsahu

Kurzy pro neakademické pracovníky

Ústav jazykové přípravy nabízí neakademickým pracovníkům, kteří používají cizí jazyk v rámci své profese, jazykové kurzy šité na míru. Minimální počet účastníků: 10.

Ústav jazykové přípravy rovněž nabízí neakademickým pracovníkům, jejichž rodným jazykem není čeština, kurzy češtiny pro cizince. Minimální počet účastníků: není stanoven.

Všichni zaměstnanci také mohou využívat nabídky dvou jazykových center:

US Point  https://uspoint.zcu.cz/ – konverzační a filmový klub ZDARMA

Ruské centrum https://www.ruskecentrum.zcu.cz/ – konverzační a filmový klub ZDARMA

Příklady kurzů v anglickém jazyce:
Angličtina pro začátečníky – A0

Kurz je určen pro úplné začátečníky a tzv. „falešné začátečníky“, kteří si potřebují upevnit základy anglické gramatiky. Cílem kurzu je naučit účastníky dorozumět se jednoduchým způsobem v běžných životních situacích a vybavit je kompetencemi úrovně A0/A1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Základní angličtina v praxi 1 – úroveň A1

Základní komunikativní kompetence v oblasti mluvení, poslechu a čtení, pro začátečníky. Podávání a zjišťování informací, základní společenská komunikace, komunikace po telefonu, základní komunikace po e-mailu a porozumění jednoduchým písemným informacím.

Angličtina v praxi 2 – úroveň A2

Zdokonalení v získání a poskytování informací, telefonování, domlouvání termínů, schůzek, základní prezentační dovednosti (prezentace univerzity, služeb, studijních programů, atd.), společenská konverzace.

Angličtina v praxi 3 – úroveň B1

Zdokonalení v adekvátní společenské konverzaci se znalostí interkulturních odlišností a paralingvistických aspektů, prezentačních dovednostech – prezentace sebe, své profese, projektu, studijních programů, atd.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Info: Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D., stroblov@ujp.zcu.cz, telefon: 377 63 5247, 735 715 826

Přihlášky:  buskova@ujp.zcu

Patička